top of page
malware-computer.jpg

 

 

Den sikreste antivirusløsningen i markedet.

 

Panda Adaptive Defense er en sikkerhetspakke som integrerer Endpoint Protection og Endpoint Detection & Response (EDR). Den har 100% klassifikasjons, trussel- og etterretningstjenster integrert, som styres sentralt via ressurssnåle agenter som ligger ute på alle endepunkt.

Kombinasjonen av disse løsningene og tjenestene gir en svært oversiktlig redegjørelse av alle aktiviteter i IT-miljøet. Man har totalkontroll over alle løpende prosesser og dermed hindrer man både nulldagstrusler og målrettede angrep.

 

Har du fått virus ? 


Last ned Panda scanner kostnadfritt.

 

PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360

Adaptive Defense 360 analyserer kontinuerlig systemets aktivitet for å bestemme hvordan alle prosesser som utføres klassifiseres som godvare eller skadelig programvare, uten å gi rom for tvil, og lukker oppdagelseskretsen med den innebygde løsningen.

Intelligent EDR som automatiserer deteksjon, klassifisering og respons på all endepunktaktivitet. Oppdager automatisk mistenkelig atferd for å blokkere og svare på brudd, skadelig programvare og avanserte trusler.

1064177802.jpg

PHISING TEST 

Phishingtest er en simulering av et Spear Phishing-angrep (målrettet angrep) mot bedriften. Egendefinert landingsside for eksempelvis innlogging for å simulere løsninger og tjenester bedriften benytter. Denne tjenesten inkluderer også web-kurs med vår etiske hacker i etterkant for å bevisstgjøre brukerne og vise hva man skal se etter for å avdekke et målrettet phishing-angrep. Nå har du mulighet til å utføre en test i din bedrift for å se på sikkerheten blant dine ansatte.

maxresdefault_edited.jpg

PANDA SYSTEMS MANAGEMENT

Systemadministrasjon er en vertstjeneste for ekstern overvåking og styring (RMM) av flere enheter over en rekke nettverk - inkludert det offentlige internett.

Det grunnleggende prinsippet er som følger:

 

En agent er installert på alle enheter inkludert administratoren.
 

Agenten kobler seg tilbake til serveren og sender inn revisjons- og ytelsesinformasjon om enheten.
 

En administrator kan logge på vertsserveren via et webgrensesnitt og administrere enhetene ved å opprette policyer, sette varselterskler, kjøre eksterne skript og distribuere programvare.
 

Ved å installere en agent på sin egen enhet, kan en administrator også koble til og kontrollere en ekstern enhet.
All aktivitet er logget og kan rapporteres om.

system-management.jpg

DATA CONTROL

Panda Data Control er en sikkerhetsmodul som er inkludert i Panda Adaptive Defense 360 og er designet for å hjelpe organisasjoner å overholde datasikkerhetsbestemmelser og gi synlighet i den personlig identifiserbare informasjonen (PII) som er lagret i deres IT-infrastruktur.

Panda Data Control oppdager, kontrollerer og overvåker hele livssyklusen til PII-filer i sanntid: fra hviledata til brukte data (operasjonene som er utført på personlige data) og data i bevegelse (dataeksfiltrering).

DC.jpg
bottom of page