IT-konsulent

en Serviceavtale sikrer bedriften hjelp innen avtalt responstid for å unngå unødvendig ventetid

   Med en sericeavtale fra Vodacom får bedriften:

 • Garantert responstid

 • Fast service til faste oppsatte tidspunkt

 • Redusert timespris for oppdrag utover servicetidspunktet

 • Mulighet for overvåkning av kritiske servere og IT-systemer

 • Tilgang til fjernstyring

 • Fast kontaktperson

 

fast driftsavtale med Vodacom?

VIP

Utvidet serviceavtale

 • Fast servicebesøk.

 • Full overvåkning av bedriftens IT-systemer.

 • Automatisk meldingssystem til  tekniker ved brudd på tjenester.

 • Garantert responstid, maksimalt 1 time og 30 minutter.

 • Reduserte timepriser.

 • Status som høyeste prioritert kunde.

 • Fjernstyring av alle datamaskiner i bedriften.

 • Dokumentasjon av bedriftens IT systemer.

Kontakt oss

Standard

Standard serviceavtale

 • Fast servicebesøk.

 • Overvåkning av bedriftens IT-systemer.

 • Status som prioritert kunde.

 • Reduserte timepriser.

 • Garantert responstid, maksimalt 4 timer.

 • Fjernstyring av alle datamaskiner i bedriften.

 • Dokumentasjon av bedriftens IT systemer.

Kontakt oss

RESPONS

Begrenset serviceavtale

 • Reduserte timepriser.

 • Garantert responstid, maksimalt 6 timer.

 • Status som prioritert kunde.

 • Mulighet for fjernstyring av alle datamaskiner i bedriften.

Kontakt oss
IMG-MC-Fishing-EN-1.jpg

Sikkerhetsrevisjon av ditt nettverk ?

Hvis du har fulgt med nyhetene, så vet du at teknisk sikring av datasystemer er bra, men det hjelper svært lite så lenge minst én av de ansatte lar seg lure av en phishing e-post. 

Vi gjør en full revisjon av ditt nettverk for å kvalitetssikre alle ledd.