top of page

IT-tjenester fra Vodacom

Sikker forvaltning

Ved å velge sikker forvaltning av Office 365 og tenant, kan organisasjoner dra nytte av forbedret sikkerhet, effektiv administrasjon, og økt samsvar, noe som tillater dem å fokusere mer på sin kjernevirksomhet mens de overlater kompleksiteten og utfordringene ved skybasert infrastruktur til eksperter.

Optimalisere Sikkerhet: Implementere og vedlikeholde toppmoderne sikkerhetstiltak for å beskytte mot eksterne og interne trusler. Dette inkluderer beskyttelse mot phishing, malware, og andre sofistikerte cyberangrep som målretter seg mot skybaserte tjenester.


Administrasjon av Tenant: Effektiv forvaltning av Office 365 tenant, inkludert konfigurasjon av tjenester, brukeradministrasjon, lisenshåndtering, og overvåking av tjenestebruk. Sikrer at tenanten er optimalisert for organisasjonens unike behov og driftsmodell.
 

Pris: kr. 69,- pr. bruker /mnd eks. mva
Implementering: 1990,- eks. mva

image.png
Klient drift

Denne tjenesten tilbyr pålitelig drift og vedlikehold av klientmaskinvare, optimalisert for organisasjonens behov. Med en SLA på 8 timer, garanterer vi at eventuelle problemer eller forespørsler blir håndtert innenfor denne tidsrammen, sikrer rask respons og minimert nedetid.

 

Tjenesten inkluderer:


Sentinel One Antivirus: En avansert antivirusløsning som benytter atferdsbasert deteksjon for å proaktivt identifisere og nøytralisere trusler i sanntid.


N-central Management: En plattform for omfattende overvåking og administrasjon av IT-infrastruktur, som sikrer nettverkets helse og optimal ytelse.
 

Gratis daglig support: Gratis teknisk support er inkludert i vår løsning, dekkende både eksisterende hardware og tjenester som er innenfor garantitiden. Eventuelle nye tjenester, hardware, software eller installasjoner vil bli fakturert etter medgått tid.

SLA, 4 timer: Vårt forpliktende løfte om å adressere og starte håndteringen av eventuelle tekniske problemer eller forespørsler innen 4 timer fra de blir rapportert, sikrer effektivitet og pålitelighet i IT-støtten din.

Andre tjenester som er inkludert i tjenesten:

  • Sanntidsovervåkning av PC`er i din organisasjon

  • Hendelsesvarsling og supporteskaleringer (eks. fulle disker, virusangrep osv)

  • Patching og oppfølging av oppdateringer

  • Lisens på antivirus-klient

  • Fjernstyring av klient fra Vodacom Kundesenter

Pris: kr. 399,- pr. bruker /mnd eks. mva

Nettverkstjenester


"Network as a Service" (NaaS) er en modell for levering av nettverkstjenester som lar kunder abonnere på nødvendige nettverksressurser i stedet for å kjøpe og vedlikeholde eget nettverksinfrastruktur. Denne tjenesten er spesielt verdifull for organisasjoner som ønsker å redusere kapitalutgifter, forenkle nettverksadministrasjonen, og raskt skalere opp eller ned i tråd med forretningsbehov. Her er en detaljert beskrivelse av hva NaaS innebærer:

Fleksibilitet og Skalerbarhet: NaaS tilbyr en høy grad av fleksibilitet ved å tillate organisasjoner å raskt skalere nettverkstjenester opp eller ned basert på aktuelle behov, uten de vanlige forsinkelsene eller kostnadene forbundet med fysisk nettverksutstyr.


Reduserte Kapitalkostnader: Ved å abonnere på nettverkstjenester, unngår bedrifter behovet for å investere i dyrt nettverksutstyr og infrastruktur, noe som betydelig reduserer kapitalkostnadene.


Sentralisert Administrasjon: Tilbyr et sentralisert grensesnitt for administrasjon av nettverksfunksjoner og -policyer, noe som forenkler overvåking, administrasjon, og feilsøking av nettverket.


Forbedret Ytelse og Pålitelighet: NaaS-leverandører sørger for at nettverket kjører på toppmoderne infrastruktur og teknologier, noe som bidrar til forbedret ytelse, hastighet og pålitelighet.


Sikkerhet: Inkluderer avanserte sikkerhetsfunksjoner som beskytter mot cybertrusler og sørger for sikker dataoverføring over nettverket.


"Managed Firewall" er en tjeneste som gir bedrifter en outsourcet løsning for deres brannmurbehov, kombinert med ekspertise og kontinuerlig overvåking for å sikre et høyt sikkerhetsnivå mot cybertrusler. Denne tjenesten er ideell for organisasjoner som ønsker å forsterke sin nettverkssikkerhet uten å måtte investere tungt i egne ressurser eller kompetanse. Her er en detaljert beskrivelse av "Managed Firewall"-tjenesten:

Forsterket Sikkerhet: Sikre organisasjonens nettverksperimeter mot inntrengninger, virus, og andre cybertrusler ved å implementere og vedlikeholde en robust brannmur.


Tilpasset Sikkerhetspolicy: Utvikle og implementere skreddersydde sikkerhetspolicyer som møter organisasjonens spesifikke behov og risikoprofil, samtidig som man opprettholder compliance med relevante standarder og reguleringer.


Proaktiv Overvåking og Respons: Kontinuerlig overvåking av nettverkstrafikken for å identifisere og raskt reagere på potensielle sikkerhetstrusler, minimere risikoen for datalekkasjer og angrep.


Tilpasning og Konfigurasjon: Tilpasset konfigurasjon av brannmurregler basert på bedriftens applikasjoner, trafikkmønstre, og sikkerhetskrav for å sikre optimal beskyttelse og ytelse.


Ekspertise og Support: Tilgang til dyptgående ekspertise og support fra sikkerhetsspesialister som kontinuerlig overvåker og vedlikeholder brannmurkonfigurasjonen for å tilpasse seg nye trusler og endringer i nettverksmiljøet.

Pris Naas: kr. Tilpasset løsning fra kr. 890,- /mnd eks. mva
Pris Managed Firewall: 349,- /mnd eks. mva 


Vodacom domenehåndtering

"Vodacom Domenehåndtering" er en tjeneste designet for å tilby en helhetlig løsning for administrasjon av domenenavn, inkludert DNS-tjenester og håndtering av årlige avgifter knyttet til Norid, som er registrar for .no-domener. Denne tjenesten er ideell for bedrifter og organisasjoner som ønsker å sentralisere styringen av sine domenenavn og sikre at deres online tilstedeværelse er både sikker og pålitelig. Her er en detaljert beskrivelse av tjenesten:

 

Tjenesten inkluderer:

Sentralisert Domeneadministrasjon: Tilbyr en enkel og effektiv måte å administrere alle aspekter av dine domenenavn på, fra registrering og fornyelse til DNS-konfigurasjon.


DNS-tjenester: Administrerer DNS-innstillinger for dine domener, inkludert A, MX, og CNAME-poster, for å sikre rask og pålitelig tilgang til dine nettressurser.


Årlig Norid Kostnadshåndtering: Inkluderer håndtering av de årlige avgiftene knyttet til registrering og fornyelse av .no-domener gjennom Norid, slik at du slipper å bekymre deg for administrative prosesser eller frister.

Pris: kr. 39,- pr. mnd eks. mva

Vodacom webhotell


"Vodacom Webhotell" er en komplett webhostingtjeneste som tilbyr kundene et robust og sikkerhetsfokusert miljø for hosting av nettsteder og applikasjoner. Denne tjenesten er ideell for bedrifter av alle størrelser som ønsker å sikre at deres nettsted er tilgjengelig, raskt, og sikkert for brukere verden over. Med inkludering av MySQL-databaser og automatisert backup, sikrer Vodacom Webhotell at kundenes data er trygt lagret og lett tilgjengelig. Her er en detaljert beskrivelse av tjenesten:

 

Tjenesten inkluderer:

Pålitelig Webhosting: Tilbyr et stabilt og pålitelig hostingmiljø for bedrifters nettsteder, sikrer optimal tilgjengelighet og ytelse.


MySQL Database Støtte: Inkluderer MySQL-databaser som gir en kraftig plattform for lagring og håndtering av data. Dette er spesielt nyttig for dynamiske nettsteder og applikasjoner som krever databaselagring.


Automatisert Backup: Sikrer at kundenes nettstedsdata og databaser regelmessig sikkerhetskopieres. Dette minimerer risikoen for datatap og sikrer at kritisk informasjon kan gjenopprettes raskt i tilfelle en hendelse.

Pris: kr. 290,- pr. mnd eks. mva

Power Dmarc

"DMARC" (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) er en e-postvalideringsprotokoll designet for å beskytte e-postdomener mot misbruk, slik som phishing-angrep, spoofing, og andre former for e-postbaserte cybertrusler. Ved å bruke DMARC kan organisasjoner forbedre og validere autentisiteten til e-postmeldingene som sendes fra deres domener. Dette sikrer at kun legitim e-post når frem til mottakerne, mens uautoriserte forsøk på å bruke domenet for e-post blir blokkert eller merket som mistenkelige.

Hvorfor Dmarc er så viktig: 
 

Beskytter Brukere: Hjelper med å holde brukere trygge ved å redusere risikoen for at de mottar og potensielt faller for phishing- eller spoofing-angrep.


Bevarer Merkevarens Integritet: Forebygger at organisasjonens domene blir brukt i svindelforsøk, noe som beskytter organisasjonens omdømme og brukernes tillit.


Forbedrer E-postleverbarhet: Ved å implementere DMARC, kan organisasjoner vise at de tar e-postsikkerhet på alvor, noe som kan forbedre sjansen for at deres legitime e-post blir akseptert av mottakende e-postservere.


Gir Innsikt i E-postøkosystemet: Rapportfunksjonaliteten i DMARC gir verdifull innsikt i e-posttrafikken som er assosiert med organisasjonens domene, inkludert forsøk på misbruk, noe som tillater kontinuerlig forbedring av e-postsikkerheten.


Ved å implementere DMARC, tar organisasjoner et viktig skritt mot å sikre sine e-postdomener og beskytte både seg selv og deres brukere mot stadig mer sofistikerte e-posttrusler.

Pris: kr. 379,- pr. mnd eks. mva. I tillegg kr. 4500,- pr. domene i etablering.

VPS (server datasenter)

VPS Mini

Lagringsplass: 100GB

Minne: 8GB RAM

Pris: 990,- NOK

Backup: kr. 490,- NOK

VPS Standard

Lagringsplass: 500GB

Minne: 16GB RAM

Pris: 2,990,- NOK

Backup: Kr. 890,- NOK

VPS Gold

Lagringsplass: 1TB (1000GB)

Minne: 32GB RAM

Pris: 4,990,- NOK

Backup: Kr. 1290,- NOK

 

Virituelle servere hostet i toppmoderne datasentre for å sikre høy oppetid og pålitelighet.


Skalerbarhet: Mulighet for å enkelt skalere opp eller ned basert på dine behov.


Sikkerhet: Avanserte sikkerhetsprotokoller for å beskytte dine data og applikasjoner.


Fleksibilitet: Full tilgang gir deg kontroll til å installere og konfigurere programvare etter eget ønske.
Bruksområder


Web Hosting: Ideelt for hosting av nettsteder, fra små blogger til større e-handelsplattformer.


Applikasjonsserver: Kjør dine egne applikasjoner, CRM-systemer, eller andre bedriftsapplikasjoner.


Utviklingsmiljø: En perfekt løsning for utviklere som trenger et stabilt og fleksibelt miljø for testing og utvikling.


Database Hosting: Kraftig og sikker lagringsløsning for dine databaser.


VPS-tjenestene gir en kraftig, fleksibel, og kostnadseffektiv løsning for dine hostingbehov, med forskjellige alternativer tilpasset både små og store prosjekter.

Tillegg: 

Serverdrift med Management, EDR (antivirus), backup  kr. 399,- NOK
Oppdatering av 3. parts programvare faktureres etter medgått tid.

Lisenser og Sikkerhet

RDP Lisens per bruker: 79,- NOK
DUO 2FA for RDP per bruker: 79,- NOK

Intune / Autopilot


"Intune/Autopilot" er en moderne tjeneste designet for å forenkle oppsettet og forvaltningen av enheter innen en organisasjon. Ved å kombinere kraften fra Microsoft Intune for enhetsadministrasjon med Windows Autopilot for automatisk enhetsoppsett, tilbyr denne tjenesten en helhetlig løsning for IT-administratorer for å effektivisere forberedelsen og distribusjonen av Windows-enheter.

Microsoft Intune:

En skybasert tjeneste i Microsofts Endpoint Manager suite som lar deg administrere enheter og applikasjoner. Intune gir IT-administratorer kontroll over hvordan enhetene i organisasjonen er konfigurert, oppdateres og sikres.
Mulighet for å administrere policyer for mobilenheter og applikasjoner, beskytte bedriftsdata, og tilrettelegge for sikker tilgang til bedriftsressurser.

 

Windows Autopilot:

En samling av teknologier brukt for å sette opp og forhåndskonfigurere nye enheter, klar til produktiv bruk uten behov for manuell inngripen fra IT-personell.
Forenkler prosessen med å få nye enheter klare for brukere ved å automatisk innføre innstillinger, policyer, og applikasjoner på enhetene gjennom en skybasert tjeneste.


Fordeler:


Effektivitet: Reduserer tiden og kompleksiteten involvert i å konfigurere nye enheter for endelige brukere.
Kontroll: Gir IT-administratorer full kontroll over hvordan enhetene konfigureres, oppdateres, og sikres, samtidig som brukernes produktivitet og sikkerhet ivaretas.


Fleksibilitet: Muliggjør individuell tilpasning av oppsett for å møte spesifikke behov i organisasjonen, noe som gir en mer skreddersydd brukeropplevelse.


Sikkerhet: Forbedrer sikkerheten gjennom sentralisert administrasjon av enhetspolicyer, applikasjonstillatelser, og datatilgang.


Bruksområder:


Ideelt for bedrifter som raskt trenger å utrulle, konfigurere, og administrere en stor flåte av Windows-enheter.
Nyttig i miljøer hvor det er et behov for å raskt tilpasse og distribuere enheter til nye brukere eller ved oppdatering av eksisterende enhetspark.


Denne tjenesten er spesielt verdifull for organisasjoner som ser etter en moderne og effektiv måte å håndtere enhetslivssyklusen på, fra innkjøp til utrulling og forvaltning, med minimalt med manuelt arbeid.

Standard Oppsett: 4,995,- NOK 
Vodacom Standard intune oppsett: Office, Google Chrome, Sentinel One, Management, PDF reader

Individuell Tilpasning: Normal timespris

PaaS (Print as a service)

Print as a Service er en tjeneste hvor kunde abonnerer på Kopi/Storprintere, istedenfor kjøp. Dette lønner seg da anskaffelsen belastes via driftsbudsjett, til en gjentakende lav månedspris uten mye frem og tilbake. Selve maskinvaren kompletteres med automatisk påfylling av toner/farge, hvilket bidrar til å holde forutsigbarheten oppe, men prisene lave. Det vil dermed ikke være nødvendig å følge opp maskinen da tjenesten ekspederer nødvendige bestillinger iht automatikk, og iht avtale.


Maskin leveres og settes opp i kundens lokaler og bekreftes fullt fungerende. Deretter kan kunde velge å selv forestå maskinens innstillinger og tilpasninger, eller så kan Vodacom sine konsulenter bistå (fakturerbar ekstratjeneste iht gjeldende avtaleverk).
Selve maskinen er omfattende beskyttet gjennom full forsikring, samt på-stedet support av OKI sine representanter i hele avtaletiden på 36mnd. Etter avsluttet leieperiode erstattes maskinen av ny dersom kunde ikke har avsluttet avtalen innen rimelig tid (senest 30 dager i forveien).

 

Tjenesten leveres i 3 nivåer etter kundens behov: PaaS Small / PaaS Medium / PaaS Large

bottom of page